ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Список авторов:

Ляденко Тетяна Володимирівна

Анотация:

Анотація. В статті розглянуто глобалізацію в контексті впливу на навколишнє бізнес-середовище
підприємств України. Проведено оцінку системності та відповідності загальносвітовим і регіональним тенденціям глобалізаційних процесів в нашій державі. Розроблено структурно-змістову модель впливу
глобалізації на формування стратегічних орієнтирів конкурентної політики підприємств України. Описано
якісні зміни характеристик конкурентного середовища підприємств України. Розглянуто критерії ро-
зробки ефективної в сучасних умовах конкурентної політики
Summary. The article deals with globalization in the context of influence on the business environment of
Ukrainian enterprises. Compliance with global and regional tendencies and systemicity of globalization processes
in our country are assessed. The structural model of the influence of globalization on the formation of strategic
orientations of Ukrainian enterprises’ competition policy has been developed. The qualitative changes in the com-
petitive environment of Ukrainian enterprises are described. The criteria of relevant competition policy develop-
ment are considered.

Ключевые слова:

Ключові слова: глобалізація, навколишнє бізнес-середовище, конкурентна політика, Аналіз п'яти сил Портера Key words: globalization, business environment, competition policy, Porter five forces analysis View Fullscreen

Библиография: