ТЕРАПІЯ ЛЕВОКАРНІТИНОМ У ПОЄДНАННІ З АМІНОКИСЛОТАМИ ТА ЗМІНИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК

Список авторов:

Чайковська Мар’яна Ігорівна, Асистент кафедри внутрішньої медицини №3 Тернопільського Національного Медичного Університету ім. І. Я. Горбачевського Мартинюк Лілія Петрівна, Д. мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Тернопільського Національного Медичного Університету ім. І. Я. Горбачевського

Анотация:

Анотація. Білково-енергетична недостатність при хронічній хворобі нирок є прогресуючим усклад-
ненням, що пов’язане зі зниженням якості життя та підвищеною смертністю. Будучи пов’язана з систем-
ним запаленням та рядом інших порушень, що розвиваються при хронічній нирковій недостатності, біл-
ково-енергетична недостатність є складною проблемою, вирішення якої потребує комплексного підходу.
Метою роботи було дослідити ефективність терапії левокарнітином у поєднанні з амінокислотами у
хворих на хронічну хворобу нирок шляхом вивчення змін ліпідного спектру крові, та білкового забезпе-
чення організму, а також товщини шкірно-жирової складки під впливом згаданої вище терапії.
Результати дослідження показали достовірну ефективність левокарнітину для корекції гіпоаль-
бумінемії, а також зниження рівня загального холестерину, ліпопротеїнів низької щільності та тригліце-
ридів, а також зростання рівня ліпопротеїнів високої щільності. Показана достовірна ефективність мо-
дифікованого лікування сумішшю незамінних та замінних амінокислот, що характеризувалась зростанням
рівня альбумінемії та товщини шкірно-жирової складки, порівняно з групою зі стандартним лікуванням.
Комбінована терапія левокарнітином та сумішшю незамінних та замінних амінокислот показала найкращі
результати щодо корекції показників білково-енергетичної недостатності у пацієнтів із хронічною хворо-
бою нирок І-V стадій.

Ключевые слова:

Key words: chronic kidney disease, lipid metabolism, levocarnitine, aminoacids, cholesterol, triglycerides, protein-energy wasting. Ключові слова: хронічна хвороба нирок, ліпідний обмін, левокарнітин, амінокислоти, холестерин, тригліцериди, білково-енергетична недостатність. View Fullscreen

Библиография:

Література
1. Kim Y, Molnar MZ, Rattanasompattikul M,
Hatamizadeh P, Benner D, Kopple JD, Kovesdy CP,
Kalantar-Zadeh K. Relative contributions of inflamma-
tion and inadequate protein intake to hypoalbuminemia
in patients on maintenance hemodialysis. Int Urol
Nephrol. 2013; 45(1):215–227. [PubMed: 22528583].
2. den Hoedt CH, Bots ML, Grooteman MP, van
der Weerd NC, Penne EL, Mazairac AH, Levesque R,
Blankestijn PJ, Nube MJ, ter Wee PM, van den Dorpel
MA. Clinical predictors of decline in nutritional param-
eters over time in ESRD. Clin J Am Soc Nephrol. 2014;
9(2):318–325. [PubMed: 24458074].
3. Amparo FC, Cordeiro AC, Carrero JJ, Cuppari
L, Lindholm B, Amodeo C, Kamimura MA. Malnutri-
tion-inflammation score is associated with handgrip
strength in nondialysis-dependent chronic kidney dis-
ease patients. J Ren Nutr. 2013; 23(4):283–287. [Pub-
Med: 23046737].
4. Su CT, Yabes J, Pike F, Weiner DE, Beddhu S,
Burrowes JD, Rocco MV, Unruh ML. Changes in an-
thropometry and mortality in maintenance hemodialy-
sis patients in the HEMO study. Am J Kidney Dis.
2013; 62(6):1141–1150. [PubMed: 23859719].
5. Rattanasompattikul M, Molnar MZ, Zaritsky JJ,
Hatamizadeh P, Jing J, Norris KC, Kovesdy CP, Kalan-
tar-Zadeh K. Association of malnutrition-inflammation
complex and responsiveness to erythropoiesis-stimu-
lating agents in long-term hemodialysis patients. Neph-
rol Dial Transplant. 2013; 28(7):1936–1945. [PubMed:
23045431].
6. Wang AY, Sanderson J, Sea MM et al. Im-
portant factors other than dialysis adequacy associated
with inadequate dietary protein and energy intakes in
patients receiving maintenance peritoneal dialysis. Am
J Clin Nutr 2003; 77: 834–841.
7. Anderstam B, Mamoun AH, Sodersten P et al.
Middle-sized molecule fractions isolated from uremic
ultrafiltrate and normal urine inhibit ingestive behavior
in the rat. J Am Soc Nephrol 1996; 7: 2453–2460.
8. McCarthy DO. Tumor necrosis factor alpha and
interleukin-6 have differential effects on food intake
and gastric emptying in fasted rats. Res Nurs Health
2000; 23: 222–228.
9. Kalantar-Zadeh K, Block G, McAllister CJ et
al. Appetite and inflammation, nutrition, anemia, and
clinical outcome in hemodialysis patients. Am J Clin
Nutr 2004; 80: 299–307.
10. Combarnous F, Tetta C, Cellier CC et al. Al-
bumin loss in on-line hemodiafiltration. Int J Artif Or-
gans 2002; 25: 203–209.
11. George A. Kaysen, Joel A. Dubin, Hans-Georg
Mu¨ Ller, William E. Mitch, Laura M. Rosales, Nathan
W. Levin, and the HEMO Study Group. Relationships
among inflammation nutrition and physiologic mecha-
nisms establishing albumin levels in hemodialysis pa-
tients. Kidney International, Vol. 61 (2002), pp. 2240–
2249.