Prof. Marian Łukaniszyn pokieruje Politechniką Opolską

Список авторов:

Анотация:

Ключевые слова:

Fot. Fotolia

W związku ze śmiercią prof. Marka Tukiendorfa — rektora Politechniki Opolskiej, do czasu wyboru nowego rektora uczelnią kieruje pierwszy prorektor, a zarazem najstarszy członek senatu tej uczelni prof. Marian Łukaniszyn — poinformowały władze Politechniki Opolskiej.

Profesor Marek Tukiendorf zmarł w nocy ze środy na czwartek. Miał 55 lat. Był chemikiem specjalizującym się w inżynierii i aparaturze chemicznej, profesorem nauk rolniczych, nauczycielem akademickim i rektorem Politechniki Opolskiej od 2012 roku.

W piątek władze uczelni poinformowały, że do czasu wyboru nowego rektora, zgodnie ze statutem Politechniki Opolskiej oraz ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnią będzie kierował pierwszy prorektor, a zarazem najstarszy członek senatu PO, prof. Marian Łukaniszyn.

Na stronie internetowej Politechniki zamieszczono informację o uroczystościach żałobnych zmarłego rektora, które rozpoczną się 25 lipca o godzinie 13. w opolskiej katedrze. Do tego czasu na terenie uczelni ogłoszono żałobę. W rektoracie uczelni wyłożono księgę kondolencyjną.

Библиография: