Opole/Dr Henryk Nowak przejmie obowiązki rektora Politechniki Opolskiej

Список авторов:

Анотация:

Ключевые слова:

Fot. Fotolia

Z dniem 24 lipca pełnienie obowiązków rektora Politechniki Opolskiej przejął dr Henryk Nowak — poinformował PAP Wojciech Najda, dyrektor Biura Rektora Politechniki Opolskiej.

Dr inż. Henryk Nowak, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej obowiązki rektora przejął po śmierci prof. Marka Tukiendorfa.

Jak wyjaśnia rzecznik ministerstwa nauki Katarzyna Zawada, zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania rektora obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.

«Zgodnie z ustawą w przypadku wygaśnięcia mandatu rektora nowego rektora na okres do końca kadencji w uczelni publicznej wybiera kolegium elektorów. Wybory uzupełniające powinny odbyć się w trybie określonym w statucie» — wyjaśnia rzecznik MNiSW.

Według wcześniejszych informacji, Politechniką Opolską do czasu wyboru nowego rektora miał kierować prof. Marek Łukaniszyn.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego naukowca odbędą się w czwartek. Po mszy świętej w opolskiej katedrze prochy rektora zostaną przewiezione na cmentarz w Opolu-Czarnowąsach. Pogrzeb będzie miał charakter rodzinny.

Библиография: