Dzięki liściom drzew znaleziono żyłę złota

Список авторов:

Анотация:

Ключевые слова:

Mulga. Fot. Fotolia

Dzięki analizie liści drzew australijskiej firmie udało się znaleźć bogatą żyłę złota – informuje serwis 7news.com.au.

Złoto jest pierwiastkiem rozproszonym – małe jego ilości można znaleźć wszędzie. W liściach drzew rosnących nad złożami złota można znaleźć małe ilości tego metalu, a także pierwiastki często towarzyszące złożom złota, jak antymon i bizmut.

W liściach drzew, które rosną z dala od złóż złota jego zawartość wynosi około 0,15 części na miliard. Nad bogatymi złożami ilość cennego kruszcu rośnie do nawet 4 części na miliard (1 część na miliard to miligram na tonę). Drobinki złota przenikają wraz z wodą do korzeni drzew, po czym wędrują w tkankach rośliny aż do liści.

Zjawisko to wykorzystała południowoaustralijska firma „Marmota Energy”. Podczas poszukiwań złota analizowano liście pospolitej w Australii mulgi (Acacia aneura) oraz senny (Cassia brewsteri). Z każdego badanego drzewa zrywano od 200 do 400 gramów liści, analizowanych następnie w specjalistycznym laboratorium Perth`s LabWest.

Pierwszym dużym sukcesem okazało się zlokalizowanie na głębokości 44 metrów w odległości 450 metrów od znanego złoża złota żyły zawierającej 3,4 grama złota na tonę rudy (opłacalne może być już wydobycie skał zawierających około grama na tonę). Grubość żyły sięga 6 metrów. Planowane jest wydobycie metodą odkrywkową. Specjaliści przyznają, że żadna z dotychczasowych metod nie pozwoliłaby zlokalizować tego złoża bez prowadzenia wierceń.

Библиография: