Gowin zapowiedział ustawę ws. finansowania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Список авторов:

Анотация:

Ключевые слова:

Fot. Fotolia

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział w niedzielę nowelizację ustawy ws. finansowania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ma to — jak mówił — zapewnić uczelni stałą wysokość ministerialnego dofinansowania, nie mniejszą niż 8 mln zł.

O przygotowanej nowelizacji ustawy Gowin mówił w niedzielę na konferencji prasowej w Bielsku Podlaskim (Podlaskie), gdzie także wspierał kandydata Zjednoczonej Prawicy do Sejmu startującego z listy PiS z tego regionu Mieczysława Baszkę.

Gowin mówił, że Podlaskie jest «niezwykłym zakątkiem Polski», gdzie «harmonijnie współżyją mieszkańcy różnych religii: katolicy, prawosławni, wyznawcy islamu».

Przypomniał, że od dziesiątków lat elity religijne wyznań niekatolickich kształcą się na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), a jest to — jak mówił — uczelnia niezwykle ważna dla prawosławnych mieszkańców Podlaskiego. «Od szeregu lat akademia znajduje się w trudnej sytuacji finansowej» — mówił Gowin. Dlatego — jak dodał — razem z posłem Baszko przygotował projekt nowelizacji ustawy, który zostanie skierowany do Sejmu «na samym początku następnej kadencji». «Zrobię to jeszcze jako ktoś, kto piastuje urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego» — zapowiedział.

Wicepremier mówił, że nowelizacja ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zagwarantuje «utrzymanie co najmniej obecnego poziomu finansowania» tej uczelni. «Jestem przekonany, że w następnych latach ten poziom finansowania będzie systematycznie się podnosił tak, żeby elity duchowe społeczności prawosławnej i społeczności protestanckiej w Polsce były kształcone na jak najwyższym poziomie właśnie w ramach tej unikatowej w skali Europy uczelni» — powiedział.

Gowin pytany przez PAP o obecny poziom finansowania ChAT i zmiany, jakich ma dotyczyć nowelizacja, powiedział, że jest on na poziomie 8 mln zł. Dodał, że w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł o 18 proc., co — jak podkreślił — «pozwoliło uczelni wyjść na prostą». Mówił, że zasady finansowania uczelni w kraju polegają na tym, że wszystkie uczelnie wrzucane są do — jak to nazwał — «niejako jednego worka», a poziom finansowania uzależniony jest od liczby studentów i od poziomu badań naukowych. Wyjaśnił, że ChAT powinna być wyjęta z tych zasad finansowania, aby — jak mówił — «mogła wspierać rozwój wspólnot prawosławnej i protestanckiej».

Obecny na konferencji prasowej wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło mówił, że nowelizacja ustawy jest bardzo ważna dla społeczności prawosławnej w Podlaskiem. «Każdy obywatel Polski powinien mieć możliwość i gwarancję kształcenia się, poszerzania swojej wiedzy religijnej» — dodał.

Baszko mówił, że Bielsk Podlaski jest przykładem, że «można żyć razem bardzo solidarnie, współpracować i działać na niwie religijnej, narodowościowej, gospodarczej». Zapowiedział, że jako poseł będzie się też starał o przywrócenie małego ruchu granicznego z Białorusią.

Библиография: