Zgłoszenia do Przeglądu Garażowych Wynalazków «Off Science» — do 30 października

Список авторов:

Анотация:

Ключевые слова:

Fot. Fotolia

Do 30 października przedłużono nabór zgłoszeń do Przeglądu Garażowych Wynalazków „Off Science”, który odbywa się w ramach 4. Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Swoje pomysły mogą zgłosić wynalazcy i konstruktorzy w każdym wieku.

Przegląd Garażowych Wynalazków OFF Science to inicjatywa prezentująca dokonania osób, które amatorsko zajmują się nauką. Wynalazcy-amatorzy oraz konstruktorzy tworzący urządzenia i ciekawe rozwiązania techniczne będą mogli zaprezentować je podczas 4. Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach, który odbędzie się w styczniu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

W tej edycji przeglądu przyznane będą trzy nagrody finansowe (publiczności festiwalowej, czytelników mediów regionalnych oraz komisji eksperckiej).

Organizatorzy — jak informują — podjęli decyzję o przedłużeniu naboru Przeglądu Garażowych Wynalazków OFF Science w trosce o wyższy poziom konkursu. Potencjalni jego uczestnicy zwracali uwagę, że pierwotna data zbierania zgłoszeń (koniec września) zbiega się z końcem sezonu urlopowego, a dłuższy czas na przygotowanie opisu wynalazków pozytywnie wpłynie na ich jakość.

Jak informują organizatorzy festiwalu, Przegląd Garażowych Wynalazków stał się istotnym elementem Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach.

«Społeczność osób, które amatorsko parają się techniką, wydaje się szczególnie liczna na Śląsku i w Zagłębiu. Organizatorzy chcą, aby festiwal po raz kolejny stał się okazją do pokazania szerszej publiczności efektów wytężonej pracy, które z reguły nie wychodzą poza obręb prywatnych warsztatów, garażów, strychów i piwnic» — czytamy w komunikacie.

We współzawodnictwie mogą wziąć udział konstruktorzy i wynalazcy w każdym wieku, działający indywidualnie lub w zespołach. Aby zgłosić projekt należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl w zakładce „OFF Science”. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone szkice, obliczenia czy rysunki. Zgłoszenia będą analizowane zwłaszcza pod kątem praktyczności zawartego w nich pomysłu. Do tej pory nagrodzono m.in. budowę gokarta elektrycznego czy stację monitoringu jakości powietrza.

Serwis Nauka w Polsce jest patronem medialnym Śląskiego Festiwalu Nauki.

Библиография: