Zmarł b. rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Leszek Żabiński

Список авторов:

Анотация:

Ключевые слова:

Fot. Fotolia

W wieku 72 lat,19 września, zmarł prof. dr hab. Leszek Żabiński, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach — podała w piątek uczelnia. Był ekonomistą, ekspertem z zakresu polityki rynkowej, teorii rynku i zarządzania marketingowego.

«Zachowamy w pamięci rektorską mądrość, życzliwość i przyjaźń oraz wdzięczność za dzielenie się pasją pracy naukowej i humanistyczną wrażliwością» — napisały władze uczelni w imieniu całej społeczności akademickiej katowickiego uniwersytetu.

Prof. Żabiński był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2012-2016. Wcześniej pełnił m.in. funkcję dziekana wydziału zarządzania tej uczelni. Przez 25 lat kierował Katedrą Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego; przez kilka lat był też dyrektorem Instytutu Rynku i Konsumpcji, a w latach 80. prorektorem uczelni (wówczas Akademii Ekonomicznej) ds. dydaktyki.

Jako naukowiec był autorem ponad 350 publikacji z zakresu marketingu i zarządzania marketingowego, polityki rynkowej, turystycznej i konsumpcji, promotorem i recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Był aktywny w towarzystwach ekonomicznych oraz sekcjach i komitetach Polskiej Akademii Nauk. Był honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; przez wiele lat kierował jego katowickim oddziałem.

Библиография: