ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ ЖІНОК ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТ-СИСТЕМИ ФЕМОФЛОР СКРІН

Список авторов:

Старішко Оксана Миколаївна асистент кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Луста Максим Віталійович студент факультету медичних технологій діагностики та реабілітації, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотация:

Анотація: Склад мікробіоценозу урогенітального тракту жінок визначено з використанням полімера-
зної ланцюгової реакції (ПЛР) з детекцією результатів в режимі реального часу за допомогою тест-системи
Фемофлор Скрін. Проаналізовано 120 архівних даних пацієнток та проведено порівняння складу мікробі-
оценозу урогенітального тракту в залежності від віку пацієнток. Порівнюючи отримані дані з показником
норми для мікробіоти та ступенями дисбалансу, регламентованими інструкцією до Фемофлор Скрін вста-
новлено: найбільш часто дисбактеріоз піхви провокувала Gardnerella vaginalis у 56 (46,3%) хворих; на
другому місці – гриби роду Candida, виявлені у 35 (29,2%) хворих; на третьому місці за частотою вияв-
лення – мікоплазмена інфекція – у 23 (19,5%) хворих; цитомегаловірус та вірус простого герпесу 1 і 2 типу
зустрічались у 6 (4,8%) хворих.

Ключевые слова:

Key words: microbiota, vaginal dysbiosis, PCR, normoflora, urogenital tract Ключові слова: мікробіота, дисбактеріоз піхви, ПЛР, нормофлора, урогенітальний тракт. View Fullscreen

Библиография:

Список літератури
1. Brubaker L. The female urinary microbiota, uri-
nary health and common urinary disorders / L. Bru-
baker, A. J. Wolfe // Annals of translational medicine.
– 2017. – №5(2). – Р. 1-7.
2. Ackerman A.L. The mycobiome of the human
urinary tract: potential roles for fungi in urology / A.L.
Ackerman, D.M. // Underhill Annals of translational
medicine. – 2017. – № 5(2). – Р. 1-12.

3. Petersen C. Defining dysbiosis and its influence
on host immunity and disease / C. Petersen, J.L. Round
// Cellular Microbiology. – 2014. – №16(7). – Р. 1024–
1033.
4. Pearce M.M. The female urinary microbiome in
urgency urinary incontinence / M.M. Pearce, M.J. Zil-
liox, A.B. Rosenfeld, et al. //Am J Obstet Gynecol. –
2015. – №213(3). – Р. 1-11.
5. Ravel J., Brotman R.M. (2016). Translating the
vaginal microbiome: gaps and challenges / J. Ravel,
R.M. Brotman // Genome Med. / 2016 . – № 8 (35). –
Р. 1-3.
6. Sklyar T.V. Definition of women reproductive
tract microflora composition using test-system
«Femoflor-17» / T.V. Sklyar, O.V. Krysenko, O.S.
Voronkova, M.G. Papiashvili, A.I. Vinnikov //
Mikrobiol Z. – 2015. –№77(5). – Р.87-94.
7. Sejma O.E. Doslіdzhennja urogenіtal’nogo
traktu zhіnok za dopomogoju PLR[Investigation of the
urogenital tract of women using PCR] / O. E. Sejma, O.
S. Voronkova // Vіstnik problem bіologії і medicini. –
2017. –№ 2(140). – Р. 46-48.
8. Yaderna A.H. Correlation between aerobic and
anaerobic microflora of the urogenital tract at dysbiosis
in women of Dnipropetrovsk city / A.H. Yaderna, L.P.
Golodok, A.I. Vinnikov // Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser.
Bìol. Med. – 2014. – № 5(2). – Р. 110–114.