ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РОЗШУКУ БЕЗВІСНО ЗНИКЛИХ ОСІБ

Список авторов:

Никифорчук Дмитро Йосипович доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ, м. Київ Чемерис Дмитро Дмитрович ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Анотация:

Анотація: Досліджено теоретичні і практичні аспекти використання засобів масової інформації для розшуку безвісно зниклих осіб. Авторами описані існуючі засоби масової інформації в Україні та можливості їх використання. Розглянуто деякі особливості взаємодії Національної поліції з населенням при виявленні кримінальних обставин безвісного зникнення. Наголошено на необхідності більш чіткого законодавчого врегулювання відносин між мас-медіа і Національною поліцією. Запропоновано шляхи оптимізації роботи в даному напрямку.

Ключевые слова:

Ключові слова: мас-медіа, безвісно зникла особа, поліція, інтернет, соціальні мережі, статистика. View Fullscreen

Библиография:

Список літератури:

  1. Братейль С.Г. Громадський контроль за діяльністю міліції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Братель Сергій Григорович. К., 2007. 269 с.
  2. Зеленецький О.С. Взаємодія органів внутрішніх справ та засобів масової інформації у сфері профілактики та розкриття злочинів / О.С. Зеленецький // Форум права. 2012. № 4. с. 385-388.
  3. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16.11.1992 № 2782 –VII / [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12/ed19921116
  4. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 року № 580-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.
  5. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135 — XII / [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
  6. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.1993 № 3759 –XII / [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/
  7. K. S. Greene, C. Hayden. Repeat reports to the police of missing people: locations and characteristics: The Centre for the Study of Missing Persons at the University of Portsmouth / URL: https://researchportal.port.ac.uk/portal/files/1548257/Repeat_reports_to_the_police_of_missing_people.pdf
  8. Аброськін В.В. Роль органів національної поліції щодо забезпечення правопорядку в зоні проведення операції об’єднаних сил // Всеукраїнський науково-практичний семінар «Забезпечення правопорядку на території проведення Операції Об’єднаних сил»: Зб. тез доповідей. Маріуполь. 2018. 243 с.

9. Томін В.Т. Деякі питання тактики використання засобів масової інформації для залучення населення до розслідування злочинів. У кн. Праці Омської вищої школи міліції. Вип. 16. Омськ, 1973. с. 57-667.

10. Казанчук І.Д. Паблік рілейшнз в діяльності органів внутрішніх справ: Монографія. Харків: Державне спеціалізоване видавництво «Основа», 2003. 198 с.